Inrichtingsplannen Museum Warkums Erfskip

Cultureel

Een aantal culturele projecten:

In februari 2007 ben ik V-projects begonnen en al snel kwam ik terecht in de culturele sector. Dit is een sector waar veel creativiteit aanwezig is, maar men niet altijd weet hoe deze creativiteit om te zetten in daadwerkelijke plannen en daar help ik graag bij. Een aantal culturele projecten die ik heb mogen leiden:

  • Opzetten van het ondernemersatelier bij het Jopie Huisman Museum (zakenlijk netwerk met cultuur als verbinding). Bijna 200 zakelijke leden in 1,5 jaar is een prachtig projectresultaat.
  • Educatief programma over ‘erfgoed’ en ‘Fryske taal’ voor de groepen 7/8 van de basisschool voor het Gysbert Japicxhûs in Bolsward.
  • Namens het bestuur van de Gysbert Japicx 'Holckema' stichting de ‘lytse Gysbert Japicxpriis’ ontwikkeld en gekoppeld aan het educatief programma voor de groepen 7/8 van de basisschool.
  • Bestuur van Museum Warkums Erfskip begeleiden in het traject voor een volledige nieuwe inrichting van het monumentale pand “De Waag”. Dit heeft betrekking op het museumdeel, winkeldeel en Toeristische informatie deel.
  • Programering voor het ‘350e betinkingsjier’ van Gysbert Japicx met onder andere: kindermusical, documentaire Omrop Fryslân, taalsignaal, opening en sluiting.
  • Onderdeel van de plannen om het Stadhuis in Bolsward een nieuwe functie te geven. Het historisch centrum in Bolsward zal bestaan uit onder andere : Bibliotheek, Oudheidskamer Bolsward, Titus Brandsma Museum en Gysbert Japicxhûs.

 

Mijn werkzaamheden bestaan veelal uit het schrijven van een projectplan, waarin ook de budgettering en het dekkingsplan is meegenomen. Vervolgens vragen we financiering aan (ik kan ook de subsidie aanvragen voor u verzorgen) en bij voldoende inkomsten kunnen we de begroting vaststellen en gaan we daadwerkelijk starten met het project. Na de uitvoering/begeleiding van dit project eindigen we administratief met een evaluatie en een financiële verantwoording voor de subsidieverstrekkers.

Natuurlijk proberen we het project op een feestelijke bijeenkomt te presenteren of te openen, waarbij de subsidieverstrekkers aanwezig zijn en waar we ook de pers voor uitnodigen. Een goed moment om het nieuwe project direct in de schijnwerpers te zetten.

Ik heb een cursus fotografie gevolgd, waardoor ik ook zelf foto’s kan maken tijdens het project.

Contact

V-Projects
Kleasterwei 24
8511 AL Goingarijp

Tel: 06 - 46 29 29 09

Neem contact met ons op