Vera bij Fryslân Hjoed Gysbert Japicx Natuurfoto Vlieland Inrichtingsplannen Museum Warkums Erfskip

V-Projects

V-Projects is een bureau dat ingehuurd kan worden als u een project deels of volledig uit handen wilt geven. De “V-“ staat voor Vera en zij heeft inmiddels bijna 10 jaar ervaring in het uitvoeren van voornamelijk financiële en culturele projecten (Projects).

In het logo is de V geschreven als een wortelteken, een symbool voor de wiskundige achtergrond van Vera Brink-Stilma. 

 

 

 

Museum - Theater - Educatie - Erfgoed - Fries - Meertalig - Culturele uitjes
Lees meer
Vermogensbeheer - Verzekeringen - Programmeren in Excel - Analytisch - Wiskunde
Lees meer

Contact

V-Projects
Kleasterwei 24
8511 AL Goingarijp

Tel: 06 - 46 29 29 09

Neem contact met ons op